Město módy (Miláno)

Itálie

Po dvouměsíční odmlce přicházíme se sérií příspěvků z Itálie. Oba jsme se totiž rozhodli využít studijního programu Erasmus+ a vydat se na půl roku do zahraničí. Nezávisle na sobě jsme si vybrali Itálii a zároveň města relativně blízko u sebe – Bolognu a Miláno. Když nám to tak hezky vyšlo a našli jsme Flixbus jako náhradu za drahé italské vlaky, rozhodli jsme se, že zdokumentujeme některá z navštívených míst.

Continue Reading